Welkom bij ‘Bragos', uw ‘rots in de branding’ op het gebied van advies en financiële dienst - en zorgverlening.Kernwaarden van onze dienstverlening zijn: krachtig, integer en zakelijk.

Op een zakelijke en pragmatische  no-nonsense  werkwijze worden problemen succesvol  opgelost.

Vanuit passie en met een uitgesproken visie over de wijze waarop invulling gegeven kan worden aan  het werken met bijzondere doelgroepen, verrichten wij interim opdrachten.Home